REGLEMENT FOR HUSDYRHOLD
I FRYDENHØJPARKEN


REGLEMENT FOR HUSDYRHOLD er gældende for de beboere der vælger at anskaffe et husdyr.
 
Tilladelse til at holde husdyr udstedes ved henvendelse til Ejendomskontoret i Frydenhøjparken 23 B eller til UBSBOLIG A/S Jernbanegade 4, 4.sal. 1608 København V. Attesten kan hentes og udskrives her ANSØGNING OM HUSDYRHOLD.
 
Tilladelsen træder først i kraft, når boligselskabet har modtaget en underskrevet erklæring om, at husstanden holder husdyr, og er bekendt med de regler der er anført i det gældende husdyrreglement.