Beboerinformation

 
Her kan du finde svar på en lang række spørgsmål om boligsektoren, og om at bo i Frydenhøjparken. For eksempel hvor meget du må ændre i din bolig, hvordan du skal forholde dig ved fraflytning, hvordan du bytter bolig osv.
Informationerne omfatter dels oplysninger som gælder generelt, og dels oplysninger som er specifikke for Frydenhøjparken.
 

Nyttig viden

 

Generelt:

 
 For Frydenhøjparken:

 Andre rapporter vedr. Frydenhøjparken m.m.:

Boliglovgivning  
Den Almene Boligsektors Styring  
Sikkerhed på Legepladser
Rapport fra Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender
Rapport fra Nordisk Legepladsinstitut Inspektionsrapport for Legepladser i Frydenhøjparken (juli 2021)
Rapport fra Teknologisk Institut

Inspektionsrapport for legepladserne i Frydenhøjparken (juni 2006)

Varme- og Vandmålere i Frydenhøjparken
Rapport fra Teknologisk Institut.