Vagttelefon

 

 

Telefon: 72 72 72 72

Læs nedenstående information grundigt, før du ringer.
 


Vagtordningen varetages af TJEK Skadeservice. 

Vagtordningen kan kontaktes i akutte tilfælde såsom svigt i el-forsyningen, sprængte vandrør, oversvømmelser, manglende varmeforsyning eller lignende.

Den vagthavende vil foretage det fornødne for at forhindre yderligere skader og forsøge at retablere el-, varme– og vandforsyning. Vagthavende kan endvidere rekvirere assistance fra eksterne håndværkere eller rednings-/sikringstjenester.

Det skal bemærkes, at vagten kun må benyttes i akutte situationer, og at henvendelser om almindelige vedligeholdelsesopgaver, som for eksempel dryppende vandhaner, ”løbende” toiletter og lignende, fortsat skal ske til ejendomskontoret indenfor normal åbningstid. Den vagthavende har kompetence til at afvise at yde assistance og i stedet henvise beboerhenvendelser til [ejendomskontoret].

Du kan ringe til vagthavende på tlf.: 72 72 72 72

 

 
 
Andre vigtige telefonnumre
Lægevagten 1813 RegionHovedstaden
Tandlægevagten 3538 0251 Oslo Plads 14, 2100 København Ø
Ørsted 7210 2030 Afbrydelser i elforsyningen