Bestyrelsen

 
Organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken vælges på den årlige Generalforsamling.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og halvdelen afgår hvert år.
Formanden vælges af bestyrelsen.
 
Da A/B Frydenhøjparken kun har én afdeling, har Afdelingsmødet besluttet, at Organisationsbestyrelsen også fungerer som Afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsens opgave er at tage sig af den daglige ledelse af Frydenhøjparken, styre økonomien, vedligeholdelsesplanen og de forskellige udvalg og aktiviteter.

Du kan kontakte bestyrelsen her:
[bestyrelsen@frydenhojparken.dk]
 

Organisationsbestyrelsen

 

Thomas Kaarsberg (Formand)

Frydenhøjparken 233

2650 Hvidovre

tka@frydenhojparken.dk

Senest valgt: 24. juni  2021

På valg: Juni 2023

 

Annette Waldorf (Næstformand)

Frydenhøjparken 31

2650 Hvidovre

awa@frydenhojparken.dk

Senest valgt: 14. juni 2022

På valg: Juni 2024

Maria Hansen
Frydenhøjparken 45
2650 Hvidovre

mha@frydenhojparken.dk

Senest valgt: 14. juni 2022

På valg: Juni 2023

Pia Jørgensen

Frydenhøjparken 211

2650 Hvidovre

pjo@frydenhojparken.dk

Senest valgt: 14. juni 2022)

På valg: Juni 2023

Ebbe Forup

Frydenhøjparken 159

2650 Hvidovre

efo@frydenhojparken.dk

Senest valgt: 24. juni 2021

På valg: Juni 2023

             

 

 

            

 

Suppleanter

Vacant.

    Suppleanterne er indtrådt i bestyrelsen.