Dagsorden / Referater fra år 2022

 
Dagsorden/Referater fra Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, Afdelingsmøder m.m.
 

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger

Afdelingsmøder

  10. maj 2022
  15. marts 2022
  18. januar 2022
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Referater fra forskellige møderækker vil blive tilgængelige efterhånden som de godkendes i de forskellige instanser.

Bemærk, at der kan være et betydeligt tidsforløb mellem mødernes afholdelse og referaterne godkendelse og offentligtliggørelse.