Dagsorden / Referater fra år 2021

 
Dagsorden/Referater fra Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, Afdelingsmøder m.m.
 

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger

Afdelingsmøder

17. november 2021
14. september 2021
24. august 2021
13. juli 2021
 
 

På grund af Corona situationen er der

ikke afholdt regelmæssige møder i

første halvdel af 2021

 

Enkelte møder har været afholdt 

som arbejdsmøder

via Teams/Zoom.

 

 

 

 

 

 

 
 

24. juni 2021

20.september 2021

Referater fra forskellige møderækker vil blive tilgængelige efterhånden som de godkendes i de forskellige instanser.

Bemærk, at der kan være et betydeligt tidsforløb mellem mødernes afholdelse og referaterne godkendelse og offentligtliggørelse.