Dagsorden / Referater fra år 2020

 
Dagsorden/Referater fra Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, Afdelingsmøder m.m.
 

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger

Afdelingsmøder

7. januar 2020
11. februar 2020
11. marts 2020
 

På grund af Corona er der

ikke afholdt regelmæssige

møder.

Enkelte møder har været

afholdt som arbejdsmøder

via Teams/Zoom.

 

 

 

 
 

22. september 2020

22. september 2020

Referater fra forskellige møderækker vil blive tilgængelige efterhånden som de godkendes i de forskellige instanser.

Bemærk, at der kan være et betydeligt tidsforløb mellem mødernes afholdelse og referaterne godkendelse og offentligtliggørelse.