Referater fra år 2017

 
Referater fra Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, Afdelingsmøder m.m.
 

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger

Afdelingsmøder

07. november 2017
05. september 2017

06. juni 2017

02. maj 2017

04. april 2017
14. marts 2017

7. marts 2017 (Ekstraordinær)

22. juni 2017

26. september 2017

Referater fra forskellige møderækker vil blive tilgængelige efterhånden som de godkendes i de forskellige instanser.

Bemærk, at der kan være et betydeligt tidsforløb mellem mødernes afholdelse og referaterne godkendelse og offentligtliggørelse.