Referater fra år 2016

 
Referater fra Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, Afdelingsmøder m.m.
 

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger

Afdelingsmøder

29. februar 2016
12. januar 2016
 
21. juni 2016 27. september 2016
Referater fra forskellige møderækker vil blive tilgængelige efterhånden som de godkendes i de forskellige instanser.
Bemærk, at der kan være et betydeligt tidsforløb mellem mødernes afholdelse og referaterne godkendelse og offentligtliggørelse.