Referater fra år 2015

 
Referater fra Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, Afdelingsmøder m.m.
 
Referater fra forskellige møderækker vil blive tilgængelige efterhånden som de godkendes i de forskellige instanser.
Bemærk, at der kan være et betydeligt tidsforløb mellem mødernes afholdelse og referaterne godkendelse og offentligtliggørelse.