Ejerskabserklæring

Betyrelsen og Administrationen har besluttet, at der kan udfyldes en såkaldt Ejerskabserklæring, som kan benyttes ved fra/indflytninger.
Ejerskabserklæringen som kan hentes her, er en aftale mellem fra- og indflytter om overdragelse af løsøre i lejemålet.
.