Referater fra år 2010

 
Referater fra Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, Afdelingsmøder m.m.
 

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger

Afdelingsmøder

2. november 2010
28. april 2010
25. januar 2010
21. juni 2010 28. september 2010
Referater fra forskellige møderækker vil blive tilgængelige efterhånden som de godkendes i de forskellige instanser.
Bemærk, at der kan være et betydeligt tidsforløb mellem mødernes afholdelse og referaterne godkendelse og offentligtliggørelse