Varmeforbrug.

 

Frydenhøjparken får leveret varme fra Avedøreværket i form af fjernvarme, og varmeregnskabet dækker perioden 1. juni - 31. maj.
Fra 2018 følger varmeregnskabet kalenderåret 1. januar - 31. december. Derfor dækker forbruget i 2017/2018 kun 6 måneder.
 
Det samlede varmeforbrug i Frydenhøjparken er gennem årerne blevet reduceret væsentligt. Udviklingen i forbrugets størrelse og energiprisen kan ses [her].
 
Varmeforbrug
 
Hver enkelt lejemål i Frydenhøjparken har installeret målere for Varme, Varmt Vand og Koldt vand. Det enkelte lejemål kan følge forbruget på disse målere ved at gå ind på hjemmesiden casi.casi.dk og indtaste brugernavn og adgangskode. Oplysninger om brugernavn og adgangskode fremgår af det senest fremsendte varme- og vandregnskab.
 
En gennemgang af forskellige forhold ved Varmesystemer kan læsese her [Den Lille Blå om Varme]
 
Rapport fra 2011 udarbejdet af Teknologisk Institut vedr. Kontrol af Varme- og Vandmålere.