Bestyrelsen

 
Organisationsbestyrelsen for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken vælges på den årlige generalforsamling.
Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og halvdelen afgår hvert år. Kommunalt udpegede medelmmer følger dog den kommunale valgperiode.
 
Da A/B Frydenhøjparken kun har én afdeling, har afdelingsmødet besluttet at Organisationsbestyrelsen også fungerer som Afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsens opgave er at tage sig af den daglige ledelse af Frydenhøjparken, styre økonomien, vedligeholdelsesplanen og de forskellige udvalg og aktiviteter.

Du kan kontakte bestyrelsen her:
[bestyrelsen@frydenhojparken.dk]
 

Organisationsbestyrelsen

 

Kaj Stauning (Formand)
Frydenhøjparken 215
2650 Hvidovre
Morten Mørck
Frydenhøjparken 47
2650 Hvidovre
Carl W. Jensen
Frydenhøjparken 189
2650 Hvidovre
Annette Waldorf (Næstformand)
Frydenhøjparken 41
2650 Hvidovre
Henning Humledal
Frydenhøjparken 33
2650 Hvidovre