Dagsorden / Referater fra år 2021

 
Dagsorden/Referater fra Bestyrelsesmøder, Generalforsamlinger, Afdelingsmøder m.m.
 

Bestyrelsesmøder

Generalforsamlinger

Afdelingsmøder

14. september 2021
24. august 2021
13. juli 2021
 
 

På grund af Corona situationen er der

ikke afholdt regelmæssige møder i

første halvdel af 2021

 

Enkelte møder har været afholdt 

som arbejdsmøder

via Teams/Zoom.

 

 

 

 

 

 

 
 

24. juni 2021

 

Referater fra forskellige møderækker vil blive tilgængelige efterhånden som de godkendes i de forskellige instanser.

Bemærk, at der kan være et betydeligt tidsforløb mellem mødernes afholdelse og referaterne godkendelse og offentligtliggørelse.